Wiatraki - Zielona Energia

Wojewódzki Konkurs Plastyczny
Strona w trakcie budowy.

Wojewódzki Konkurs Plastyczny

Wiatraki - Zielona Energia

Odnawialne źródła energii - szansa na przyszłość!

Cel konkursu:

  • edukacja dzieci poprzez działalność plastyczną, potrzeba dbałości o otoczenie i środowisko naturalne,

  • wzmacnianie pozytywnego wizerunku podejmowanych działań w zakresie pozyskiwania energii,

  • zainteresowanie dzieci problemami racjonalnego gospodarowania energią oraz kształtowanie odpowiedzialności za środowisko,

  • kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego,

  • wskazanie praktycznego zastosowania energii odnawialnej w życiu codziennym,

  • edukacja ekologiczna.